iLink 4.14.1 – още апарати

Публикувахме новата версия на iLink – 4.14.1. В нея ще намерите следните нови и корекции на същестуващи протоколи:

  • Направени са изменения във вече съществуващия протокол за Abbott Alinity HQ, с които се дава възможност за приемане и на невлидини резултати;
  • Направени са промени и в протокола за Roche Cobas 6500, в който вече е възможно задаването на химия и седимент отделно едно о друго, която функция беше забранена заради бъг в софтуера на апарата;
  • Добавен е поротокол за серията апарати за молекулярна диагностика Cepheid GeneExpert, особено популярен в обстановката на CARS-CoV-2 паднемията;
  • Добавен е и портокол за глюкоанализаторите от серията Super GL на фирмата Dr. Müller Gerätebau GmbH.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :