iLink 4.11.0 и 4.11.1 (6 апарата)

В последните две седмици работихме по свързването на редица нови апарати, както и върху някои модификации на протоколи на съществуващи такива. Като резултат от това, в рамките на няколко дни публикувахме две нови версии на iLink (4.11.0 и 4.11.1), обхващащи протоколи за четири нови апарата и модификация на два съществуващи. Отстранихме и някои несъществени бъгове в приложението. Ето и детайли:

VirClia


VirClia е автоматичен хемилуинисцентен и ELISA апарат на формата VirCell. Добавения протокол засега е еднопосочен, като се предвижда в бъдеще да бъде модифициран до двупосочен.

Alegria

Alegria е имунологичен апарат на фирмата ORGENTEC Diagnostika. Реализирания протокол е еднопосочен, доколкото апарата изработва пробите според заредените стрипове и двупосочен протокол е ненужен.

HB&L и Sidecar

Sidecar е система за автоматично посяване на течни проби върху петри среди на фирмата Ali Fax. Заедно с него е свързан и апарата за определяне на бактериален растеж HB&L. Въпреки че ЛИС iLab все още не разполага със специализиран модула за микробиология, осъществената връзка намира приложение в изписването на негативните проби за стерилна урина. Протокола е еднопосочен.

STA Compact Max

STA Compact Max серията са автоматични коагулометри на фирмата Stago. Новодобавения протокол е двупосочен, за разлика от по-стария наличен.

Maglumi

Maglumi са серия хемилуминисцентни имунологични анализатори на фирмата Snibe. Реализирания протокол засега е еднопосочен, като е планирано в най-кратки срокове да бъде преработен до двупосочен.

RapidPoint 400/405/500

RapidPoint 400/405/500 са серия кръвно-газови и електролитни анализатори на фирмата Siemens. Протокола е отдавна съществуващ, но специално за модела 500 се наложиха промени. Протокола е двупосочен, като на апарата могат да се задават демографски данни от iLink по въведен или изчетен от скенера баркод.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :