Сървър 4.9.3 и Уеб Портал 4.2.0

Сървърното обновление с версия 4.9.3 и излезлия заедно с него уеб портал 4.2.0 са първите два компонента от по-мащабно обновление на цялата система, имащо за основна цел осигуряване на съвместимост на ЛИС iLab към Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД / GDPR.). Ето и детайли по обновленията:

Сървър 4.9.3

Обновлението е изцяло подчинено на привеждане на системата към изискванията на ОРЗД (GDPR). Въведени са журнали за събития, анонимизация на пациенти и подобни.

Уеб портал 4.2.0

В уеб портала са направени следните изменения:

  • подобрена мобилна версия;
  • вписване в журнал на всички събития, така че да се изпълнят изискванията на ОРЗД (GDPR);
  • обновяване на изгледа на резултати – лого, забележки под черта и др;
  • промени, свързани с внедряването на сертификати и преминаване към https.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,