GDPR съвместимост

Датата 25 май 2018 приближава бавно и неумолимо. На тази дата влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679, познат като GDPR – General Data Protection Regulation (Обща регулация за защита на данните). Всички ЛЗ, според спецификите си, следва да предприемат мерки по изпълнение на регламента в т.ч., свързани с ЛИС. В следващи публикации ще ви държим в течение на процеса по изпълнение на GDPR чрез ЛИС iLab.

Ето някои детайли по регламента:

  • Регламента влиза в сила независимо от българското законодателство;
  • НС на РБ може да издаде закон на основа на регламента, но към днешна дата това не е направено;
  • Всички лаборатории на практика влизат в обхвата на регламента, доколкото те системно събират лични данни, освен това самите лаборатории генерират чувствителни (здравословното състояние на индивида) лични данни;
  • Предвид горната точка, по наше мение всички лаборатории, ДКЦ, болници и подобни ще трябва да назначат служител по защита на данните (DPO – Data Protection Officer);
  • Глобите, предвидени в регламента са значителни и стигат до 4% от оборота на ЛЗ или 20 милиона Евро.

 

Освен съвместимост на ЛИС iLab с GDPR, СКАЙУЕР Груп ней-вероятно ще предложи унифицирана консултантска услуга, свързана с GDPR регламента, а ако е юридически възможно – и външно изпълняване на функцията на DPO.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :