Сървър 4.9.2 и iReg 4.13.2

Продължаваме да внедряваме новостите от сървърна версия 4.9.0 в системата. Поредното попълнение е добавянето на забележките под черта и флагирането на полуколичествените тестове. Тези две функции включваме в новопубликуваните обновления – сървърно до версия 4.9.1 и такова на iReg с версия 4.13.2. В следващата част от материала даваме подробности за двете нови функции.

Забележки под черта (footnotes)

Забележките под черта са статични коментари към тестове, които се отпечатват на края на резултата на пациента. Един тест може да има множество забележки под черта, както и една забележка под черта може да се асоциира с много тестове. Номерацията става динамично, на база на това какви и колко тестове имащи асоциирана забележка под черта има в поръчката.

Вероятно една от най-честите нужди за подобни забележки са дългите и описателни референтни граници, които не се вписват в модела пол-възраст. За да илюстрираме всичко това, сме подбрали два класически проблема със сложни референтни граници – LH и FSH. Референтите им граници зависят от  множество генетични, епигенетични и други фактори, които правят на практика невъзможно автоматичното селектиране на верния диапазон според обикновено оскъдната информация за пациента, като например менструалната фаза, стадий на пубертет и др. подобни. В тези случаи, най-доброто което можем да направим е да изпишем пространен текст в помощ на клинициста за диапазоните, съобразно нашата методика. Ето и казаното по-горе в действие чрез използване на забележките под черта:

ВАЖНО: Дадените референтни граници в примера по-горе са измислени и с илюстративна цел и не отразяват никоя конкретна методика.

Полуколичествени тестове – граници и флагове

Въпреки че полуколичествените резултати са въведени още в сървърна версия 4.5.0, до момента бяха малко или много трудна тема. От гледна точка на валидация на въвежданите резултати, те се държат като нормални количествени резултати. От друга страна от гледна точка на клиничен смисъл и флагове, те са определено различни. Тази версия решава тези проблеми, като полуколичествените резултати вече са изцяло и правилно третирани. Промяната е в две посоки – генерирания текст на референтната граница, както и правилно флагиране. За илюстрация, проследяваме настройки и ефекти на полуколичествен тест за наличие на антитела срещу Chlamydia trachomatis IgG по метод ELISA.

Настройка на вида на резултата и вида и ниво на флагове

Настройка на граници

Тук особеното е че при полуколичествените резултати, нормалната област има значение на сива зона, а стойностите под долна граница – на нормални (без флаг). Ако отметката „Отрицателен в ниска област“ не е отметната, то логиката нормален-под-долна-граница става огледална, те. нормални (без флагове) ще са стойностите над горна граница.

Резултат от настройките

Тук сме дали четири различни стойности и кореспондентните им флагове:

Следва да се обърне внимание на следните особености:

  • Текста на референтната граница е формиран като До долна_норма (долна_норма горна_норма: Сива зона). Както вече отбелязахме, при този вид резултат нормалната област има значение на сива зона.
  • Нормалните стойности (т.е. под долна норма) са без флаг и с нормално изписване.
  • Стойностите в сивата зона (т.е. тези в „нормалния диапазон“) се флагират с въпросителен знак (?), независимо какъв вид флагове са избрани за теста, а реда е в чер (bold);
  • Стойностите над сивата зона (над норма) се флагират по правилата за флагиране на числови резултати. Отпечатват се в чер (bold). В примера по-горе сме решили да има положителен и силно положителен, като границата между тях е в точка 25.0. Ето защо резултати от 11.0 до 25.0 (положителни) са флагирани с една стрелка, а тези над 25.0 (силно положителни) – с две.

 

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,