Една година електронно направление

Измина една година от въвеждане на системата за електронно направление Аренал. За изминалото време системата се доказа като надеждна, бърза и сигурна. Някои от клиентите на СКАЙУЕР Груп и работещи с ЛИС iLab достигнаха до над 60% автоматичен импорт на обработваните от тях НМДД.

От няколко седмици тече и внедряването на обратната връзка – резултати от лабораториите към ОПЛ/СИМП. Отзивите са чудесни и осигуряват ново ниво на свързаност между лаборатории и клиницисти. Разбира се, работим усилено за да подобрим услугата и най-вече да я популяризираме.

Print Friendly, PDF & Email