Сървър 4.5.4 и Арес 1.1.1 (Аренал резултати)

Както е известно, СКАЙУЕР Груп активно развива проекта Аренал. За щастие проекта се развива динамично, като към него се присъединяват нови фирми. Като част от това развитие, достигнахме до момента на втория етап, при който ОПЛ и СИМП получават автоматично резултатите от техните направления.

В тази връзка, публикуваме пакет обновления – обновление на сървъра до версия 4.5.4 и нов сървърен компонент – iLabAres 1.1.1 (ARES – Arenal REsults Server, но също и древногръцки бог). Последния осъществява връзка между ЛИС iLab и софтуера на издателите (ОПЛ и СИМП). Фирмите участници в мрежата на Аренал вече работят по функциите за изтегляне на резултати, поради което е важно всички клиенти с връзка към Аренал да приложат обновленията оперативно бързо.

Инсталацията не е тривиална и следва да се прави от квалифициран специалист, препоръчително от СКАЙУЕР Груп. Специално сървъра Арес е многоплатформено (Windows, Linux и т.н.) Java уеб приложение, ползващо Java 8 и Tomcat 8. Инсталацията е WAR разгръщане и последваща конфигурация за работа с БД на iLab.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,