Сървър 4.4.1

Малко след излизането на голямото обновление 4.4.0, пускаме и първия сървърен пакет с добавки и поправки – версия 4.4.1. Пакета довършва някои промени в 4.4.о. И така, в 4.4.1 промените са следните:

  • Внасят се промени, които осигуряват новата версия на iFin – 4.2.0;
  • Възстановява се работоспособността на iLabExp Експортер (4.12.1), който при обновлението 4.4.0 беше оставен преднамерено наработещ за по-късен етап;
  • Отстраняват се бъгове от 4.4.0:
    • наработеща история на резултатите в iLab,
    • неправилна заявка при двупосочни протоколи в iLink – с 4.4.0 iLink задава за всяка проба всички неготови тестове от цялата визита, настроени за дадения апарат, докато в 4.4.1 се филтрират само тестовете, които са за конкретната проба.

Въпреки че настоящия сървърен пакет има отношение към работата на iLabExp Експортер и iLink, не е нужно да се инсталират нови версии. От друга страна, заедно с настоящото сървърно обновление, излизат и пряко свързаните с него версии на iFin (4.2.0) и iLab (4.8.1), които е препоръчително да се инсталират. Публикуваме и нова версия на iReg (4.9.2), без да е обвързана с този конкретен сървърен пакет. За тези промени четете в следващите публикации.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,,,

2 thoughts on “Сървър 4.4.1”

Коментарите са забранени.