iReg 4.9.0

Като част от мащабното обновление на сървъра до 4.4.0, публикуваме и версия 4.9.0 на iReg. Номера на версията е много заблуждаващ, защото предполага относително малко промени, докато на практика iReg е преписана изцяло. Дори подлежащата технология за разработка е различна. Единствената причина версията да е все още 4, е че трябва да довършим още доста неща по другите модули за да преминем на версия 5 за цялата система.

Новото във версия 4.9.0

 • Както вече казахме по-горе, цялото приложение е преписано изцяло и вече е базирано на технологията WPF, вместо както досега на Windows Forms. Оттам и подобрения външен вид, макар не това да е целта на обновлението.
 • Разбира се, изисква новата сървърна версия – 4.4.0.
 • В новата регистратура вече е достъпна регистрация по предварително зададени в iMan видове идентификация (например ЕГН или ЕНЧ) за настроените схеми на продажба (в т.ч. частни пациенти).
 • За анонимните пациенти (такива без ЕГН или ЕНЧ) вече е възможно задаването на дата на раждане и пол.
 • Променена е схемата на баркодиране, като вече всяка проба (серум, урина или друго) им свой собствен баркод. За тази цел има специален нов раздел във формата за регистрация.
 • iReg вече има връзка със сървъра за електронно направление Аренал. Чрез тази връзка могат да се импортират направления, ведно с всичките данни от тях с едно прочитане на баркод или въвеждане на ЕГН.
 • Въведено е универсално поле за начало на регистрация, чрез което автоматично се претърсват системата за online поръчки на ЛИС iLab, сървъра Аренал, както и проверка на здравноосигурителния статус, като всичко това става автоматично с въвеждане само на ЕГН.
 • Търсенето в online поръчките вече се разграничава по приоритети – нормален, спешен.
 • При импорт на online поръчки, ако това е разрешено, се импортират проби с външна баркод идентификация, например от фабрично баркодирани епруветки.
 • При прегледа на online поръчки се показва много повече информация за пациента като ИЗ, стая, легло и т.н. Справките за поръчки също са обогатени с подобна информация.
 • При импорт на online поръчки вече е възможен сценарии с допоръчка към вече получени материали.
 • В разпечатката за резултат е добавено ЕГН/ЕНЧ или друг идентификатор (ако е наличен).

Инсталацията на iReg 4.9.0 задължително върви в заедно с другите обновления от пакета към сървър 4.4.0. Инсталацията следва да се прави след допълнително обучение на персонала.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,