Невалидни данни в НЗИС

По повод сигнали от клиенти – кратко разяснение защо възникват грешки при импорт. „Повредата не е в нашия телевизор“.

Пример за невалидно направление

Клиенти сигнализират за неудачи при импорт на направления. Прегледахме телеметричните данни за да се ориентираме за какво става въпрос. Отговорът е че причината е: невалидни данни!

ЛИС iLab разчита на база данни с много стриктни ограничения, особено когато става въпрос за работа с НЗОК. Тази стриктност е свързана с услилията ни да предпазим клиентите си от ситуации, в които НЗОК би отхърлиа дейността. Недостатъкът в случая е единствено в неясното съобщение, но като изключим това, системата функционира точно както трябва да го прави.

И така – много колеги нямат тази култура на изграждане и допускат „мръсни“ данни, т.е. невалидни. Както е показано на картината по-горе – направление без номер или НРН на амбулаторен лист. Липсата на тези данни прави направлението невалидно пред НЗОК и ЛИС iLab правилно отхвърля записа. От друга страна, НЗИС на този етап почти нищо не проверява и действа като пощенска кутия, като допсука всякакви щуротии, в т.ч. емблематичния случай на мъж с направление за акушер-гинеколог.

Със съжаелние трябва да посочим за НЗИС, че на този етап е една недомислена и глупава система, „строителен обект“. Никой не знае колко ще продължи това, но факта че е държавна система навява на мисълта че това ще е едно информацинно БДЖ.

Състояние на НЗИС към днешна дата.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,