Експортер 5.6.0

Публикувахме нова версия на iLabExp Експортер – 5.6.0. Тя адресира два проблема на досегашната версия – изтегляне на месечно известие (след промени в ПИС на НЗОК) и издаване на фактури за дейност по неосигурени бременни жени.

След промени в ПИС на НЗОК, форма̀та на отговора беше променен и като следствие от това, по-старите версии на приложението не могат да изтеглят месечните известия. Проблемът е отстранен и с тази версия функцията е възстановена.

Втората промяна засяга издаването на фактури за дейност по неосигурени бременни. Промяната се състои в това, че в прозореца за издаване на фактури, полето за Фонд вече е „отключено“ и чрез него може да се избира фонд, от който НЗОК финансира дейността. За общата дейност (осигурени лица), следва да се избира „Национална здравно-осигурителна каса“, което е и стойността по подразбиране при създаване на нова фактура. За фактури за дейност за неосигурени бременни, трябва да се избере стойността „Министерство на здравеопазването“.

Избор на финансиращ фонд
Меню за Фонд при издаване на фактури
Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,