Сървър 4.6.2, iMan 4.10.0, iLab 4.10.0, iReg 4.10.2

Налице е пакет обновления на няколко модула за системите с версия на сървъра 4.6.x. Ето и описание на промените по модули.

Сървър 4.6.2

Минимални промени свързани с поддръжката на биологични видове, различни от човек.

iMan 4.10.0

Добавена е поддръжка за управление на биологичните видове, различни от човек

Добавено е ново свойство на атрибутите – „Видим в web“, за управление на свързаността между iLab и уеб сайтове и други външни системи.

iLab 4.10.0

Във всички форми и справки, в т.ч. в работен лист, вече се изписва биологичния вид, ако той е различен от човек. Променен е и вида на работния лист, като в него е добавено групиране по материал, като се изписва баркода, вида материал и дата и часа на пробовземане. Ето и илюстрация на казаното:

Добавихме и филтър при генерирането на работния лист, чрез който листа може да се филтрира по вид проба:

 iReg 4.10.2

Отстранен е бъг, заради който е възможно при импорт на НМДД от Аренал да се въвеждат нови лекари, които обаче вече съществуват в базата данни. Отстранени са и други некритични бъгове. Довършена е поддръжката на регистрация на пациенти с биологичен вид, различен от човек. iReg вече записва в указана от потребителя папка цифрово подписан XML за всяка проверка на на здравноосигурителн статус в НАП, като това би могло да е свидетелство пред НЗОК в случай на спорове.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,