iLab 4.9.0, iReg 4.10.0 и iLink 4.8.0

Като част от пакета обновления за сървърна версия 4.6.0 публикувахме и трите основни клиентски приложения – iLab с версия 4.9.0, iReg 4.0.0 и iLink 4.8.0. Ето и новостите по приложения.

iLab 4.9.0

Тази версия съдържа радикална промяна в погледа на лаборанта към резултатите, доколкото в случай на идентифициран пациент, в прозореца за въвеждане на резултати се вижда цялата история на пациента (на фигурата по-долу вляво, до стрелката с номер 1):

pat-file

Друга удобна новост е и прегледа на история на параметъра във времето, която се показва от бутона, показан със стрелката с номер 2:

param-history

Друга промяна е и изгледа за проби (виж първа фигура).

iReg 4.10.0

Както е споменато в предходната публикация, iReg вече ползва новия тип референтни граници. Добавена е и възможност за въвеждане на възраст, вместо дата на раждане. Също така, вече са в употреба и профилите (панели) с опционално съдържание. Илюстрация на новите техники:

age-and-optionals

iLink 4.8.0

iLink претърпява значителни промени, които обаче нямат пряко отношение към работата. Основната промяна която е видима за потребителя се състои в това, че iLink ще добави параметър получен от апарат към профил (панел), ако теста е опционален за профила, дори и да не е текущо добавен.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,