Сървър 4.6.0 – Следваща стъпка

Днес публикувахме пакет обновления, базирани на новата сървърна версия 4.6.0. На първо място трябва да отбележим че в този пакет влиза в сила новия начин за референтни граници, основан на произволен брой възрастови и/или полови диапазони. Самите диапазони бяха налични за въвеждане и редакция още при сървър 4.4.0, но сега те вече влизат в употреба.

ref-ranges-iman

Не по-малко важно е и внедряването на профилите (панели) с опционално съдържание, като тази функция беше представена в iMan 4.9.0 и Сървър 4.5.0.

panel-optionals

Третата мащабна промяна се състои в това, че новата сървърна версия вече е съвместима с Microsoft Azure SQL Database. Това дава възможност за облачна инсталация на нови клиенти или преместването в облака на вече съществуващи. Тази тема вече анонсирахме с отделна публикация.

cloud-db

Със Сървър 4.6.0 към системата се добавя и нова интеграционен сървър – Simple Card Server. Към момента на публикуване на тази версия с него могат да се осъществяват интеграции с различни системи за МЦ и ДКЦ.

Версия 4.6.0 вече не изисква модула iLabWebFunc и той може безопасно да бъде деинсталиран.

Към това сървърно обновление влиза и пакета за базата данни за поръчки iLab Orders 2.1.0. Чрез нея се разширяват възможностите за интеграция външни системи като БИС или други.

В следващите публикации даваме повече информация за другите модули, които задължително трябва да бъдат инсталирани като част от настоящия пакет обновления.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,,,,,