Категория: Новини

iLabExp Експортер 4.10.0 и проверка в НАП

Какво ново в iLabExp Експортер 4.10.0?

Днес публикувахме нова версия на iLabExp Експортер – 4.10.0. Новото в тази версия е възстановената работоспособност на функцията Проверка в НАП, чрез използването на версия 5.1 на уеб услугата (Web Service) на НАП. Преди да правите проверка в НАП е необходимо да въведете предоставената Ви от РЗОК парола, както и РЗИ кода и ЕИК на Вашето лечебно заведение.

Прочети повече

Етикети :,,

Здравноосигурителен статус (Сървър 4.1.0)

Проверка на здравноосигурителен статус

На 13 май 2014г.  НАП обяви че променя достъпа до своята електронна услуга за проверка на здравноосигурителен статус (виж публикация). Във връзка с това  всяко лечебно заведение, работещо с НЗОК трябва да получи от РЗОК писмо с парола за достъп. В това писмо се съдържат ЕИК, РЦЗ номер и парола. Промяната влиза от 01 юни 2014. Освен новите пароли, има и техническа разлика в извикването на услугата, т.е. налага се нова версия на сървърните компоненти на ЛИС iLab. Прочети повече

Етикети :,

Сървър 4.0.0 и iMan 4.5.0

Текущо състояние и план за ЛИС iLab

От дълго време подготвяме мащабни промени в ЛИС iLab, обединени в понятието iLab версия 5. В тази очаквана от мнозина версия системата набъбва над два пъти като сложност и възможности. За времето на разработка бяха проектирани и изпълнени всички тези подобрения, които да превърнат iLab в модерна, мащабируема и отворена към други системи ЛИС. Прочети повече

Етикети :,

iLink 4.4.0

Готова е версия 4.4.0 на iLink. Новото в нея:

  • добавен протокол (двупосочен) за КГА Siemens RapidPoint 400/405;
  • добавен протокол за СУЕ анализатор Alifax Roller модели 10, 20, 20-PN и всички други, които поддържат протокол DAT15;
  • прекомпилиране на използваните библиотеки за .NET 4.0 Client Profile с което цялото приложение вече зависи само от .NET 4.0 Client Profile;
  • обновени библиотеки за връзка с MySQL база данни.
Етикети :

Нова версия на iLink (4.3.0)

Готова е версия 4.3.0 на iLink. Новото в нея:

  • механизъм за приемане и визуализация на флагове, постъпващи от апарата;
  • протокол (двупосочен) за биохимичен анализатор Horiba Pentra 400;
  • обновени библиотеки за връзка с MySQL и FireBird бази данни.

Прочети повече

Етикети :

В помощ на мениджърите

По повод НРД 2014 възниква нуждата от актуализация на цените в НЗОК схемите. За отчетите към НЗОК, генерирани от iLabExp променените цени не са проблем, доколкото те се съдържат в самата програма, но за финансовите отчети от iFin се налага ръчна актуализация чрез iMan. Прочети повече

НРД 2014 и iLabExp Експортер

Във връзка с публикуването на НРД 2014 е издадена нова версия на iLabExp Експортер – 4.9.0, която включва промените в цените и финансовите документи. Прочети повече

Етикети :,

Валидни тризначни диагнози

Както е известно, от февруари 2013 г., НЗОК изисква в НМДД да е вписана пълната диагноза, което в общия случай означава, че диагнозата трябва да е четиризначна, например A03.3. Някои диагнози обаче, нямат четиризнни уточнения и в този случай, може да има валидна тризначна диагноза. Прочети повече

Интеграция с БИС Joystick, iLabCourier 2.0

Имаме удоволствието да обявим, че приключихме работа по интеграция между болнична информационна система (БИС) Joystick на фирма Смарт Софтуер Системс и ЛИС iLab. Интеграцията позволява приемане на електронни поръчки от БИС Joystick, както и изпращане на готови резултати директно в досието на пациента в БИС. В резултат от работата по тази интеграция се появи нова версия на модула iLabCourier – 2.0, която е достъпна за изтегляне за регистрирани потребители. За успешно разгръщане на интеграцията, трябва да имате инсталирана iLabOL версия 2.3.0 или по-висока.

Етикети :,

Помощна страница за текущите версии на модулите на ЛИС iLab

В рамките на сайта добавихме страница с полезна информация за  историята на публикуване на обновленията на различните модули на ЛИС iLab, от която можете да разберете как да проверите версията на всеки един модул, да видите коя е актуалната версия и дали Вашата система се нуждае от обновление, а ако да – от какво точно.
От гореспоменатата страница можете да видите и колко бързо се развива ЛИС iLab, както и в каква насока.