Здравноосигурителен статус (Сървър 4.1.0)

Проверка на здравноосигурителен статус

На 13 май 2014г.  НАП обяви че променя достъпа до своята електронна услуга за проверка на здравноосигурителен статус (виж публикация). Във връзка с това  всяко лечебно заведение, работещо с НЗОК трябва да получи от РЗОК писмо с парола за достъп. В това писмо се съдържат ЕИК, РЦЗ номер и парола. Промяната влиза от 01 юни 2014. Освен новите пароли, има и техническа разлика в извикването на услугата, т.е. налага се нова версия на сървърните компоненти на ЛИС iLab. Прочети повече

Етикети :,

Сървър 4.0.0 и iMan 4.5.0

Текущо състояние и план за ЛИС iLab

От дълго време подготвяме мащабни промени в ЛИС iLab, обединени в понятието iLab версия 5. В тази очаквана от мнозина версия системата набъбва над два пъти като сложност и възможности. За времето на разработка бяха проектирани и изпълнени всички тези подобрения, които да превърнат iLab в модерна, мащабируема и отворена към други системи ЛИС. Прочети повече

Етикети :,

iLink 4.4.0

Готова е версия 4.4.0 на iLink. Новото в нея:

 • добавен протокол (двупосочен) за КГА Siemens RapidPoint 400/405;
 • добавен протокол за СУЕ анализатор Alifax Roller модели 10, 20, 20-PN и всички други, които поддържат протокол DAT15;
 • прекомпилиране на използваните библиотеки за .NET 4.0 Client Profile с което цялото приложение вече зависи само от .NET 4.0 Client Profile;
 • обновени библиотеки за връзка с MySQL база данни.
Етикети :

Нова версия на iLink (4.3.0)

Готова е версия 4.3.0 на iLink. Новото в нея:

 • механизъм за приемане и визуализация на флагове, постъпващи от апарата;
 • протокол (двупосочен) за биохимичен анализатор Horiba Pentra 400;
 • обновени библиотеки за връзка с MySQL и FireBird бази данни.

Прочети повече

Етикети :

В помощ на мениджърите

По повод НРД 2014 възниква нуждата от актуализация на цените в НЗОК схемите. За отчетите към НЗОК, генерирани от iLabExp променените цени не са проблем, доколкото те се съдържат в самата програма, но за финансовите отчети от iFin се налага ръчна актуализация чрез iMan. Прочети повече

НРД 2014 и iLabExp Експортер

Във връзка с публикуването на НРД 2014 е издадена нова версия на iLabExp Експортер – 4.9.0, която включва промените в цените и финансовите документи. Прочети повече

Етикети :,

iMan 4.4.0 и сървърен ъпдейт 3.11.0

Новото в базата данни след сървърното обновление до 3.11.0:

 1. Добавяне на полета за управление на Web достъпа за Фонд/Клиника, продиктувани от функциите на iLabOL 3.0.0 (дали може да прави заявки през web, дали може да прави бъдещи заявки, дали може да вижда сметката си, поле за област);
 2. Промени в номенклатурата на лабораторните лекари – вече е позволено да се въвежда лекар с един и същи УИН, но с различна специалност. Тази промяна решава случая в който в рамките на една лаборатория работи лекар под две специалности.
 3. Добавяне на полета за Лекар (област, град, пощенски код, дали контакта е активен, дали се обслужва, пол, разширяване на полето за адрес до 500 символа).

Прочети повече

Етикети :,

iLabOL версия 3

news-warning Версия 3.0.0 е повратен момент в стратегията за развитие на ЛИС iLab. Докато предходните версии (2.X.X) бяха фокусирани към технологичното обновление, то версия 3 е фокусирана върху функционалността, като разбира се проекта продължава да се развива и технологично. Разрастването на лабораториите, както и общото ниво на технологичен напредък в сферата на здравеопазването предполагат все по-голяма свързаност между лаборатория и клиенти. В този контекст, iLabOL прави първа стъпка към разширяване на онлайн услугите, предоставяни от клиентите на iLab. Прочети повече

Етикети :

iLink 4.2.0 и 4.2.1

Достъпни за изтегляне са новите версии на iLink – 4.2.0 и следващата я – 4.2.1. Ето и малко повече информация за настъпилите промени.

Прочети повече

Етикети :

Нова версия на iLink (4.1.8)

В новата версия на iLink:

 • Промени в протоколите на броячи Diatron – приоритетно се взима Sample ID вместо Patient ID, там където софтуера на апарата позволява това.
 • Промени в протокола на Dirui FUS-100 – обработка на арбитражните резултати.
Етикети :