Проектът Аренал

На 1 февруари т.г. стартира националния сървър за обмен на направления Аренал. Електронното направление е вече факт! Основен разработчик на сървъра е СКАЙУЕР Груп ЕООД. През Аренал вече минават хиляди направления всеки ден.

За какво става дума?

HowItWorksPublic

 

При издаване на направление, софтуера на издателя (ОПЛ или специалист) автоматично публикува всички данни от направлението в сървъра Аренал. По-късно, когато пациента се яви в някоя лаборатория участник в системата Аренал, софтуера на лабораторията изчита автоматично вече публикуваните данни, като оставя за това информация за лабораторията в сървъра. Така се избягва повторно въвеждане на данните от направлението, като номер, номер на амбулаторен лист, МКБ диагноза, УИН, РЗИ код, кодове на изследвания и т.н. Софтуера на ОПЛ или специалиста от своя страна следи къде това направление е попаднало за изпълнение (коя лаборатория го е приела) и съобразно това, търси резултатите си от нейния сървър. Когато те са налични, ги изтегля и записва при себе си. Всичко това става автоматично, без да е необходимо ОПЛ или специалиста да прави нещо.

Аренал и ЛИС iLab

В момента тестваме нова версия на ЛИС iLab с много и важни промени, едната от които е че с нея ще могат да се четат направления от Аренал. Нашето виждане е че този проект ще бъде съизмерим с първите свързани апарати отпреди 15 години и ще доведе до качествено ново ниво на автоматизация в лабораториите.  За да научите повече, изтеглете брошурата на Аренал.

Очаквайте новата версия на ЛИС iLab скоро!

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,

1 thoughts on “Проектът Аренал”

Коментарите са забранени.