Сървър 4.0.0 и iMan 4.5.0

Текущо състояние и план за ЛИС iLab

От дълго време подготвяме мащабни промени в ЛИС iLab, обединени в понятието iLab версия 5. В тази очаквана от мнозина версия системата набъбва над два пъти като сложност и възможности. За времето на разработка бяха проектирани и изпълнени всички тези подобрения, които да превърнат iLab в модерна, мащабируема и отворена към други системи ЛИС. За съжаление обаче, избраната методология на работа доведе до разделянето на разработките – едната с текущите версии и едната с гореспоменатата версия 5. Оказа се също така, че преминаването към версия 5 по избрания път наподобява смяна на бутала на работещ двигател, т.е. невъзможно от практическа гледна точка. Ето защо се наложи преоценка на методологията, която доведе до нова стратегия за миграция, а именно – плавен преход от сегашната ЛИС към iLab 5. Настоящата актуализация е първа стъпка от един процес, в който според новата стратегия ще пускаме много и начесто нови версии както на сървъра, така и на всички модули, така че плавно да пренесем вече разработеното. Планирания брой актуализации ще е не по-малък от 15, а като добавим и текущо възникващите по други причини обновления, то броя може да надхвърли и 25 до достигането на версия 5. Разбира се, решение на всеки един клиент е кога и колко начесто да обновява системата си. Все пак препоръчваме това да става относително често, защото при някои от тези обновления възникват задачи, които изискват известно администриране на системата и събрани накуп могат да доведат до затруднения.

Какво ново в iMan 4.5.0?

Основната част от промените в 4.5.0 достъпни за потребителя са насочени към приключване на интеграцията с CRM системи, като в качеството на официална CRM система е избрана vTiger. Анонс за такава интеграция направихме още при миналото обновяване на iMan (4.4.0), за което можете да прочете тук. При публикуване на официалния инструмент за интеграция и синхронизация между ЛИС iLab и vTiger ще ви уведомим с нарочна публикация.  По-долу накратко са отбелязани достъпните промени.

Лекари

Добавени са нови полета както следва:

  • Дата и час на последна модификация (само за четене);
  • Мобилен телефон 2;
  • Отметка „Не изпращай маркетингови писма“;
  • Отметка „Не изпращай финансови отчети“.

ВАЖНО: В следваща версия съществуващите полета „Служебен телефон 3“ и „Домашен телефон 2“ ще отпаднат. Най-настоятелно молим всички клиенти да се въздържат от въвеждане на информация в тези полета или ако вече има въведена там информация – да бъде преместена.

Фонд/Клиники

Добавени са следните полета:

  • Дата и час на регистрация в системата (само за четене);
  • Дата и час на последно обновяване (само за четене);
  • Отметка „Не изпращай маркетингови писма“;
  • Отметка „Не изпращай финансови отчети“;
  • Уеб сайт;
  • Забележки.

ВАЖНО: В следваща версия съществуващото поле „Телефон 3“ ще отпадне. Въведена там информация следва да бъде преместена.

Отдели

Добавено е поле „Текст на референтни граници“ (това е текст, който в следваща версия на iReg ще позволи за дадени отдели вместо „Референтни граници“ да се визуализира „Терапевтични граници“ или друго подходящо за отдела с пациентските резултати).

Системните изисквания за инсталация на iMan 4.5.0 остават както и досега – .NET Framework 4.0 (Full).

Сървърен пакет 4.0.0

Всичко казано за iMan 4.5.0 е неразривно свързано със съпровождащия сървърен пакет, който актуализира базата данни до версия 4.0.0. Преминаването към версия 4 в номерацията е свързано с мащабни промени в самата база данни и подготовката ѝ за миграция към версия 5. Системните изисквания остават както и досега – Microsoft SQL Server 2005 или по-висока, Express Edition или кое да е от платените издания.

Не се колебайте да се обръщате към нас за съдействие, инсталация или консултации по засегнатите по-горе въпроси.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,