Екеспортер 5.10.0 (НРД 2023-2025)

Публикувана е нова версия на iLabExp Експортер (5.10.0), съвместима с новоподписания НРД. Освен обновената пордуктова листа (която се изтегля от онлайн ресурс), са добавени и някои нововъедения, като например графики върху данните от заредения отчет.

Графични отчети в iLabExp Експортер
Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,