iReg: СУПТО-изация

До няколко дни се предвижда да публикуваме нова версия на iReg Регистратура. Версията е крайъгълен камък в подобряване на финансовия слой на ЛИС iLab.

За да внесем яснота по новата функционалност, разиграваме два типчини сценария:

Сценарий със сторно

Разиграният сценарий (от снимката по-горе) е както следва:

  • Пациента поръчва СУЕ, ПКК и ДКК, заплаща цялата дължима сума (9,30 лв.), като резултат от плащането получава касов бон;
  • Пациента отказва ДКК;
  • Оператора сторнира първото плащане и пациента получава сторно бон и парите си обратно;
  • Оператора премахва ДКК от поръчката;
  • Пациента заплаща коригираната сума (вече само СУЕ и ПКК: 5,10 лв) за което получава фискален бон.
Трите бона на разиграния сценарий със сторно

Сцеанрий с частично и заключително плащане

Като демонстрация прилагаме и още един популярен сценарий, а именно:

  • Пациента прави поръчка за 44,00 лв.
  • Пациента плаща 20,0 лв. авансово и остава с дълг от 24,00 лв., получава фискален бон за авансовото плащане;
  • Пациента плаща остатъка и получава заключителен бон с приспднат аванс.
Авансово и заключително плащания

Разбира се, реалните случаи са доста по-многообразни и са предвиденини в приложението. За целите на краткостта тук сме посочили само дава от най-популярните сценарии.

ВАЖНО: версията НЕ Е СУПТО по смисъла на наредба Н-18, въпреки че повечето функции са съвместими и по същество са пренесени от СУПТО версията, макар и със значителни промени.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,