Пирин (резултати към НЗИС)

Започна внедряването на сървъра Пирин, чрез който резултати от ЛИС iLab се качват в НЗИС. Всички лаборатории, които работят с НЗОК следва да се запознаят с тази публикация внимателно!

Изглед на интерфейса на Пирин

От 01 юни т.г., за всички направления, импортирани от НЗИС следва да се качат обратно резултати от поръчаните изследвания. В противен случай, НЗОК ще откаже плащане за „непубликуваните“ направления. Това качване (публикуване) става чрез софтуера Пирин (уеб сървърно приложение). За да работи всичко това, следва да се изпълнят следните стъпки:

  • Лабораторията да има инсталиран Рила сървър;
  • Всички тестове, влизащи в пакетите по НЗОК следва да са директно кодирани по номенклатурите на НИЗС (не се препоръчва) или по LOINC (препоръчително).
  • На рила сървъра трябва да се постави по един е-подпис за всеки един лекар-изпълнител по направления от НЗОК (ако един лекар работи в две лаборатории с различни РЗИ кодове в рамките на една система, един подпис е достатъчен).

ВАЖНО: Срока за качване на резултати в НЗИС е 20 дни след импорта на направлението. Т.е., след няколко дни качването от дата 1-ви няма да е възможно. Ето защо изпълнението на горните изисквания е задача от спешен порядък.

За момента Пирин се внедрява без потребителски интерфейс и работи автоматизирано, като до няколко дни, потребителите с роля Мениджър, ще могат да „виждат“ и потребителски интерфейс, който е заснет на картината по-горе. За момента наша грижа е да следим за случаите на неуспех при публикуването на резултати.

Въпреки разширения екип, разполагаме с недостатъчен капацитет, пред времето за реакция. Ето защо, разичтаме че всеки еин клиент ще направи нужното да ни улесни в инсталацията и настройката (най-вече поставяне на подписите).

Моля, предприемете действия максимално бързо, за да можем да помогнем адекватно и да избегнем случаи на откази от плащания от страна на НЗОК.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,