Наредба Н-18, СУПТО

Във връзка с наредба Н-18, даваме разяснения относно ползването на ЛИС iLab в качеството му на СУПТО.

Според НАП всякакви компютърни системи за управление на бизнеса, при които софтуерът обработва и съхранява в база данни информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиенти стоки или услуги и отразява тяхното предоставяне и заплащане, се приемат като софтуер за управление на продажбите (СУПТО) и трябва да бъдат модифицирани според новите изисквания. Такива са дори програмите за фактуриране.

От 5 000 до 10 000 лв. е санкцията за търговец, който използва фискални устройства и софтуер за управление на продажбите, които не отговарят на изискванията на НАП. Подобна е санкцията и за производителите на софтуер, които декларират, че той отговаря на изискванията на Наредба 18, а се установи, че не е така. Наред с глобата обаче в закона за ДДС е предвидено и запечатване на търговски обекти за срок до 30 дни, което за бизнеса е най-респектиращата санкция.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,