Експортер 5.0.0

Анонсираната наскоро нова версия на iLabExp Експортер (5.0.0) е вече факт и може да бъде свален от секция Изтегляне. Отново подчертаваме че приложението е изцяло ново, а не подобрена версия на досегашното. Версията 5 подсказва и начало на преминаване към версия 5 на цялата ЛИС iLab. След казаното дотук, eто и списък с новостите, спрямо досегашните версии:

  • Изцяло ново приложение, базирано на Ribbon интерфейс;
  • Създаване на новия вид XML отчети (отчети на ниво лекар-изпълнител);
  • Отчитане на НМДД на пациенти с НАП номер или по ЕС/двустранен регламент (ЕЗОК и подобни);
  • Отчитане на НМДД на неосигурени бременни;
  • Много подобрена проверка за грешки от формален характер;
  • Проверка на валидност на издателите на НМДД чрез web service на НЗОК;
  • Вградена възможност за изпращане на отчети към НЗОК директно от приложението, без да се ползва ПИС на НЗОК;
  • Проследяване на статуса и/или грешките на подадените отчети, отново без да е необходимо ползването на ПИС;
  • Спецификация и приложение към нея за НМДД на пациенти от ЕС или по двустранни спогодби.

Обръщаме внимание на вградените възможности за предварителна проверка подаваните данни (формален контрол, осигурителен статус и валидност на издателя). При правилно проверени и коригирани данни, не би трябвало да се стига до отхвърляне на отчет то страна на НЗОК. Единственото което не можем да проверим към днешна дата е дали даден пациент е в листата на пациенти на определен ОПЛ, каквато проверка за несъответствие самата НЗОК не предлага.

Другия важен акцент е възможността отчетите да се подават и проверяват изцяло през приложението, без да се ползва ПИС на НЗОК.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,,,