Сървър 4.7.1 и iLink 4.9.0

Публикувахме пакет обновления – сървърно и iLink. Сървърното обновление (4.7.1) подготвя базата за следваща версия на уеб портала, както и акомпанира на новата версия на iLink 4.9.0. Ето и новостите:

  • Променен екран за валидация на резултати, като в него са добавени биологичен вид (ако е различен от човек), възраст и пол (ако са налични), както и вид проба и дата/час на пробовземане (когато се работи с ИД на проба):

  • Добавен двупосочен протокол за биохимичен анализатор C200E на фирмата LandWind;

  • Още един двупосочен протокол за анализатора Metrolab 2300 Plus;

  • Протокол и за хематологичния брояч на Dymind, модел D5-CRP.

ВАЖНО: След инсталация на сървърното обновление, iLink от серията 4.8.x ще продължат да работят, но новия iLink 4.9.0 задължително изисква сървър 4.7.1.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,