Отчитане пред НЗОК през 2017г.

Днес НЗОК изпрати към РЗОК писмо-указание относно отчитане на лабораториите. В него НЗОК разяснява как ще се отчита дейността до влизане на новия НРД.

В горепосоченото писмото се казва:

С цел осигуряване на технологично време за настройка на медицинския софтуер за отчитане по лекари, се дава възможност медико-диагностичната дейност по Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК, извършена след 01.01.2017 г., да се отчита през система ПИС както по лекари, така и с един електронен отчет, подаден от лечебното заведение, във формат на XML файл, валиден от 01.09.2015 г. (бел. а. – досега действащия).

От горното следа че засега не се налага промяна в инструментите за отчитане пред НЗОК (iLabExp Екпортер) и/или съпътстващи инструменти. Форматът и реда на отчитане засега остават както и в изминалата 2016г. При нова версия на iLabExp, ще ви уведомим с публикация на този сайт с повече разяснения относно отчитането на дейността на ниво лекар.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,