LOINC кодове

Настоящата таблица показва препоръчителните кодове за кодиране на изследвания от листата на НЗОК. Кодовете са по системата LOINC. Всяка лаборатория следва да провери зададения от нея код за съответстиве с методиката по която работи.
ВНИМАНИЕ: таблицата е динамична извадка от базата данни на Arenal и може да бъде променяна без предварително предизвестие!

НЗОКНЗОК продуктLOINCПараметърЕдинициЗабележка
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC6690-2WBC (Левкоцити бр.)10^9/L 
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC736-9LYM% (Лимфоцити %)
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC5905-5MO% (Моноцити %)5-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC32155-4MID% (Mo+Eos+Ba %)%3-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC713-8EOS% (Еозинофили %)5-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC706-2BASO% (Базофили %)5-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC770-8NEU% (Неутрофили %)
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC19023-1GRA% (Гранулоцити)3-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC731-0LYM# (Лимфоцити бр.)10^9/L 
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC742-7MO# (Моноцити бр.)10^9/L 5-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC32154-7MID# (Mo+Eos+Ba бр.)10^9/L3-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC711-2EOS# (Еозинофили бр.)10^9/L 5-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC704-7BASO# (Базофили бр.)10^9/L 5-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC751-8NEU# (Неутрофили бр.)10^9/L 
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC20482-6GRA# (Гранулоцити)10^9/L3-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC789-8RBC (Еритроцити бр.)10^12/L 
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC718-7HGB (Хемоглобин)g/L 
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC4544-3HCT (Хематокрит)
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC787-2MCV (Ср. обем на еритроцита)fL 
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC785-6MCH (Ср. Hbg съдърж. в еритр.)pg 
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC786-4MCHC (Ср. Hgb конц. в еритр.)g/L 
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC788-0RDW% (Ширина на ерит. р-ие)
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC21000-5RDW (Ширина на ерит. р-ие)fL 
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC777-3PLT (Трoмбоцити бр.)10^9/L 
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC32623-1MPV (Ср обем на тромбоцита)fL 
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC51637-7PCT (Тромбокрит)%
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC32207-3PDW (Ширина на тр р-ие)fL 
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC51631-0PDW (Ширина на тр. р-ие)%
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC35332-6Band form neutrophils % (Млади клетки)5-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC30229-9Band form neutrophils # (Млади клетки)10^9/L 5-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC42250-1Variant lymphocytes % (Вариантни лимфоцити)5-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC43743-4Variant lymphocytes # (Вариантни лимфоцити)10^9/L 5-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC51383-8Leukocytes other (Други левкоцити)10^9/L 5-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC58409-4Other cells % (Други клетки)5-diff
01.01Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин. еритроцити. левкоцити. хематокрит. тромбоцити. MCV. MCH. MCHC58443-3Other cells # (Други клетки)10^9/L 5-diff
01.03Скорост на утаяване на еритроцитите4537-7СУЕ (ESR, Westergren)mm/h
01.03Скорост на утаяване на еритроцитите30341-2СУЕ (ESR) без специфициран методmm/h
01.04Време на кървене3178-1Време на кървене (Bleeding time)min, sec
01.05Протромбиново време6301-6Протомбиново време (Prothrombin time, INR)INR
01.05Протромбиново време3289-6Протомбиново време (Prothrombin time, %)%
01.06Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)14979-9АПТВ (aPTT)s
01.07Фибриноген3255-7Фибриноген (Fibrinogen)g/L
01.08Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)5803-2Урина - pH (Urine)
01.08Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)5811-5Урина - относително тегло (Specific gravity)
01.08Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)20454-5Урина - белтък (Protein)Арбитражни
01.08Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)25428-4Урина - глюкоза (Glucose)Арбитражни
01.08Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)20409-9Урина - еритроцити (Erythrocytes)Арбитражни
01.08Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)20408-1Урина - левкоцити (Leukocytes)Арбитражни
01.08Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)5770-3Урина - билирубин (Bilirubin)Арбитражни
01.08Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)34928-2Урина - уробилиноген (Urobilinogen)Арбитражни
01.08Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)5802-4Урина - нитрити (Nitrite)Арбитражни
01.08Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)22702-5Урина - кетони (Ketones)Арбитражни
01.09Седимент на урина – ориентировъчно изследване11279-7Урина - седимент (Urine Sediment)Описателен резултат (единичен тест)
01.09Седимент на урина – ориентировъчно изследване46419-8Седимент - Еритроцити (Sediment RBCs)брой/полеТипизиран резултат
01.09Седимент на урина – ориентировъчно изследване46702-7Седимент - Левкоцити (Sediment WBCs)брой/полеТипизиран резултат
01.09Седимент на урина – ориентировъчно изследване33342-7Седимент - Плоски епителни клетки (SQECs)брой/полеТипизиран резултат
01.09Седимент на урина – ориентировъчно изследване5774-5Седимент - Кристали Са оксалати (Ca oxalates)Арб.ед.Типизиран резултат
01.09Седимент на урина – ориентировъчно изследване32150-5Седимент - Кристали уратни (Amorphous urates)Арб.ед.Типизиран резултат
01.09Седимент на урина – ориентировъчно изследване5817-2Седимент - Крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)Арб.ед.Типизиран резултат
01.09Седимент на урина – ориентировъчно изследване33218-9Седимент - Бактерии (Bacteria)Арб.ед.Типизиран резултат
01.09Седимент на урина – ориентировъчно изследване43755-8Сесимент-Цилиндри (Cast)Арб.ед.Типизиран резултат
01.09Седимент на урина – ориентировъчно изследване53322-4Седимент - други наблюдавани (Other observed)Описателен резултат
01.10Окултни кръвоизливи2335-8Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)
01.11Глюкоза14749-6Глюкоза (Glucose)mmol/L
01.12Кръвно-захарен профил45053-6Глюкоза (Glucose) 8:00mmol/L
01.12Кръвно-захарен профил45052-8Глюкоза (Glucose) 12:00mmol/L
01.12Кръвно-захарен профил59815-1Глюкоза (Glucose) 15:00mmol/L
01.13Креатинин14682-9Креатинин (Creatinine)µmol/L
01.14Урея22644-7Урея (Urea)mmol/L
01.15Билирубин – общ14631-6Билирубин - общ (Total Bilirubin)µmol/L
01.16Билирубин – директен14629-0Билирубин - директен (Direct Bilirubin)µmol/L
01.17Общ белтък2885-2Общ белтък (Total Protein)g/L
01.18Албумин1751-7Албумин (Albumin)g/L
01.19Холестерол14647-2Холестерол - общ (Total Cholesterol)mmol/L
01.20HDL холестерол14646-4Холестерол HDL (Cholesterol in HDL)mmol/L
01.21Триглицериди14927-8Триглицериди (Triglyceride)mmol/L
01.22Гликиран хемоглобин4548-4Гликиран Хемоглобин (Glycated hemoglobin, HbA1c)% (NGSP)
01.23Пикочна киселина14933-6Пикочна киселина (Uric acid)µmol/L
01.24AСАТ1920-8АсАТ (GOT; AST)U/L
01.25АЛАТ1742-6АлАТ (GPT; ALT)U/L
01.26Креатинкиназа (КК)2157-6Креатинкиназа (Creatine kinase)U/L
01.27ГГТ2324-2Гама ГТ (GGT)U/L
01.28Алкална фосфатаза (АФ)6768-6Алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase)U/L
01.29Алфа-амилаза1798-8Алфа амилаза (Amylase)U/L
01.30Липаза3040-3Липаза (Lipase)U/L
01.31Натрий и Калий2823-3Калий (K)mmol/L
01.31Натрий и Калий2951-2Натрий (Na)mmol/L
01.34Калций2000-8Калций (Са)mmol/L
01.35Фосфати14879-1Фосфор (Р)mmol/L
01.36Желязо14798-3Желязо (Fe)µmol/L
01.37ЖСК14800-7Тотален ЖСК (TIBC)µmol/L
01.38CRP1988-5C-реактивен протеин (CRP)mg/L
01.39LDL - холестерол22748-8Холестерол LDL (Cholesterol in LDL)mmol/L
01.40Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване764-1St (Пръчкоядрен гранулоцит)
01.40Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване769-0Sg (Сегментоядрен гранулоцит)
01.40Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване714-6Eo (Еозинофилен гранулоцит)
01.40Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване707-0Ba (Базофилен гранулоцит)
01.40Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване744-3Mo (Моноцит)
01.40Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване737-7Ly (Лимфоцит)
01.40Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване13047-6Pl (Плазмоцит)
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване33363-3Normocytic (Нормоцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване738-5Macrocytes (Макроцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване741-9Microcytes (Микроцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване10376-2Oval macrocytes (Овални мaкроцити, Мегалоцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване800-3Schistocytes (Шизоцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване802-9Spherocytes (Сфероцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване702-1Anisocytosis (Анизоцитоза)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване11274-8Elliptocytes (Елиптоцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване779-9Poikilocytosis (Пойкилоцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване774-0Ovalocytes (Овалоцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване801-1Sickle cells (Сърповидни еритроцити, Дрепаноцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване10381-2Target cells (Таргетни клетки)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване7789-1Acanthocytes (Акантоцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване7790-9Burr cells (Ехиноцити, Клековидни клетки)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване7791-7Dacrocytes (Дакроцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване10380-4Stomatocytes (Стоматоцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване10374-7Helmet cells (Кератоцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване50260-9Prekeratocytes (Прекератоцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване728-6Hypochromia (Хипохромия)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване33249-4Hyperchromia (Хиперхромия)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване33364-1Normochromic (Нормохромни еритроцити)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване10378-8Polychromasia (Полихромазия)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване703-9Basophilic stippling (Базофилно пунктирани ер.)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване11280-5Cabot rings (Пръстени на Кабът)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване716-1Heinz bodies (Телца на Хейнц)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване7793-3Howell-Jolly bodies (Телца на Хоуел-Жоли)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване33044-9Pyknosis (Пикноза)Наличие
01.41Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване7797-4Rouleaux (Монетни стълбове)Наличие
02.07Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs).24110-9Сифилис (Syphilis)
02.09Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения - ревматизъм и гломерулонефрит)5370-2Анти Стрептолизинов Титър (ASO)IU/ml
02.10Диагностично изследване за ревматоиден артрит11572-5Ревма Фактор - скрининг (RF)IU/ml
02.11Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза5157-3Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG)IU/ml
02.11Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза5159-9Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM)IU/ml
02.11Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза5156-5Инф. мононуклеоза (EBV EBNA) IgG
02.11Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза56598-6Инф. мононуклеоза (EBV EA) IgMRatio
02.11Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза40752-8Инф. мононуклеоза (EBV EA) IgGRatio
02.20Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis45006-4Хламидия трахоматис (Chlamydia thach.) IgARatio
02.20Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis26715-3Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgGRatio
02.20Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis45001-5Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgMRatio
04.01Микроскопско изследване за паразити. вкл. Trichomonas vaginalis14790-0Микроскопско изследване на перианален отпечатък (Скоч проба)За търсене на Ascaris lumbricoides
04.01Микроскопско изследване за паразити. вкл. Trichomonas vaginalis6470-9Микроскопско изследване за паразити във фецес
04.01Микроскопско изследване за паразити. вкл. Trichomonas vaginalis33905-1Микреоскопско изследване на урина за Trichomonas sp
04.02Серологично изследване за трихинелоза6563-1Трихинелоза (Trichinella spiralis) IgG
04.03Серологично изследване за токсоплазмоза10723-5Токсоплазмоза (Toxoplasma gondii) IgARatio
04.03Серологично изследване за токсоплазмоза5390-0Токсоплазмоза (Toxoplasma gondii) IgM антителаAU/mL
04.03Серологично изследване за токсоплазмоза5388-4Токсоплазмоза (Toxoplasma gondii) IgGAU/mL
04.04Серологично изследване за ехинококоза47308-2Ехинококоза (Echinococcus granulosus) Ig GRatio
05.01Серологично изследване за HIV 1/2 антитела31201-7СПИН (anti HIV 1/2 antibodies)
05.02Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM. IgG)24116-6Рубеола (Rubeolla) IgMAu/mL
05.02Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM. IgG)5334-8Рубеола (Rubeolla) IgGIU/mL
05.03Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни25421-9Морбили IgM (Measles)Ratio
05.04Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус5181-3Хепатит А (anti-HAV IgM )
05.05Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус10900-9Хепатит В (HBsAg)
05.06Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус16128-1Хепатит С (anti-HCV antibodies)
05.07Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус13954-3HBeAg
05.07Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус5185-4anti-HBc IgM
09.01Определяне на криоглобулини12207-7Криоглобулини (Cryoglobulin)7 дни инкубация
09.02Общи имуноглобулини IgM2472-9Имуноглобулин M (IgM)g/L
09.03Общи имуноглобулини IgG2465-3Имуноглобулин G (IgG)g/L
09.04Общи имуноглобулини IgA2458-8Имуноглобулин A (IgA)g/L
09.05С3 компонент на комплемента4485-9C3 Комплемент (Complement C3)g/L
09.06С4 компонент на комплемента4498-2C4 комплемент (Complement C4)g/L
10.05Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел8122-4Общи Т лимфоцити (CD3+)Cells/µl
10.05Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел8124-0Общи Т лимфоцити (CD3+) %%
10.05Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел8116-6Общи В лимфоцити (CD19+)Cells/µl
10.05Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел8117-4Общи В лимфоцити (CD19+) %%
10.05Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел24467-3T Helper (CD3/CD4+) лимфоцитиCells/µl
10.05Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел8123-2T Helper (CD3/CD4+) % лимфоцити%
10.05Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел14135-8T Suppressor (CD3/CD8+) лимфоцитиCells/µl
10.05Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел8101-8T Suppressor (CD3/CD8+) % лимфоцити%
10.05Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел9728-7NK клетки (CD3-/CD16+/CD56+)Cells/µl
10.05Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел8112-5NK клетки (CD3-/CD16+/CD56+) %%
10.05Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел17146-2CD4:CD8Ratio
10.08fT414920-3FT4pmol/L
10.09TSH14297-6TSHmIU/L
10.10PSA2857-1Total PSAµg/L
10.11CA-15-32007-3CA 15-3U/mL
10.12СА-19-92010-7CA-19-9U/mL
10.13СА-12510334-1CA-125U/mL
10.14Алфа-фетопротеин19177-5AFPU/mL
10.15Бета-хорионгонадотропин2119-6Общ Бета ЧХГ (Choriogonadotropin, hCG)mU/mL
10.16Карбамазепин14639-9Карбамазепин (Carbamazepine)µmol/L
10.17Валпроева киселина14946-8Валпроева киселина (Valproate)µmol/L
10.18Фенитоин3968-5Фенитоин (Phenytoin)mg/L
10.19Дигоксин14698-5Дигоксин (Digoxin)nmol/L
10.20Изследване на урина - микроалбуминурия14957-5Микроалбумин в урина (Microalbumin in urine)mg/L
10.21Progesteron14890-8Прогестерон (Progesterone)nmol/L
10.22LH2579-1LHIU/L
10.23FSH2279-1FSHIU/L
10.24Prolactin15081-3Пролактин (Prolactin)mIU/L
10.25Estradiol14715-7Естрадиол (Estradiol)pmol/L
10.26Testosteron14913-8Тестостерон (Testosterone)nmol/L
10.27Антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti – TPO32042-4MAT (Anti TPO)IU/mL
10.29Определяне на общи Ig E19113-0Имуноглобулин Е IgE totalIU/ml
10.30Определяне на антинуклеарни антитела в серум33253-6Антинуклеарни антитела - скрининг (ANA)титър
10.34Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза2697-1N mid Osteocalcinng/mL
10.34Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза41171-0Collagen crosslinked C-telopeptide ( beta-crossLaps )ng/mL
10.35Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С‘) тест реагент51006-5Определяне на имуноглоб. х-ка на автоеритроант. в/у еритр.наличие
10.36Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен. ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод61406-5Количествено определяне на еритроанитела (Титър)Титър
10.36Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен. ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод888-8Определяне на специфичност на еритроантителаНаличие
10.37Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен. ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод30201-8Количество анти В еритроантитела в серум (Титър)Титър
10.37Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен. ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод30314-9Количество анти А еритроантитела в серум/плазма ( Титър )Титър
10.61СЕА19166-8CEAµg/L
12.01Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А. анти-В. анти-АВ. анти-D и тест еритроцити А1. А2. В и 0)883-9Кръвна група AB0 (AB0 group)
12.01Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А. анти-В. анти-АВ. анти-D и тест еритроцити А1. А2. В и 0)10331-7Rh фактор (Rh type)
12.02Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест реагенти с анти-А и анти-Н856-5Подгрупа А2 антиген в/у еритроцитиНаличие
12.02Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест реагенти с анти-А и анти-Н844-1Подгрупа А1 антиген в/у еритроцитиНаличие
12.03Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs972-0Определяне на слаб D антиген (Du Ag)
12.04Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум. при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод890-4Скрининг за свободни автоантитела в серум Наличие
12.04Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум. при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод1007-4Директен тест на Кумбс;Директен антиглобулинов тестНаличие
12.05Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум1008-2Индиректен антиглобулинов тест ( Индиректен Кумбс )Наличие
12.05Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум901-9Алоеритроантитела свободни с тест еритроцити I+​II+​IIIНаличие
12.06Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест реагенти948-0C (голямо) антигенНаличие
12.06Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест реагенти1159-3c (малко) антиген Наличие
12.06Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест реагенти978-7D антиген (D Ag)Начилие
12.06Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест реагенти1021-5Е антиген (E Ag)Наличие
12.06Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест реагенти1165-0е (малко) антигенНаличие
12.06Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест реагенти1096-7Kell антиген (Kell Ag)Наличие

Авторски права © СКАЙУЕР Груп ЕООД, 2017