LOINC кодове

Настоящата таблица показва препоръчителните кодове за кодиране на изследвания от листата на НЗОК. Кодовете са по системата LOINC. Всяка лаборатория следва да провери зададения от нея код за съответстиве с методиката по която работи.
ВНИМАНИЕ: таблицата е динамична извадка от базата данни на Arenal и може да бъде променяна без предварително предизвестие!

Connectionn error!