LOINC кодове

Настоящата таблица показва препоръчителните кодове за кодиране на изследвания от листата на НЗОК. Кодовете са по системата LOINC. Всяка лаборатория следва да провери зададения от нея код за съответстиве с методиката по която работи.
ВНИМАНИЕ: таблицата е динамична извадка от базата данни на Arenal и може да бъде променяна без предварително предизвестие!


Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: could not connect to server: No route to host Is the server running on host "arenal.skyware-group.com" (84.41.121.27) and accepting TCP/IP connections on port 5432? in /home/skyware/sub_domain/ilab.skyware-group.com/root/arenal-loinc.php on line 61
Connectionn error!